За нас

За нас

ВИЗИЯ

ЦПЛР- Троян е катализатор на промяната и събирателна точка за обмен  на идеи  между всички членове на общността, за да се подобри качеството на обучението и да се осигури подкрепа за всички деца. Обучението е общо усилие. В системата около ЦПЛР се включват родителите, всички местни институции, РУО- Ловеч,  доставчици на социални услуги, както и бизнесът.  Всички те са участници в процеса на изграждане на система за подкрепа на учениците и за подобряване на училищната среда. 

ЦЕЛ

Център за подкрепа на личностно развитие – Троян има за цел да се утвърди като институция в системата на предучилищното и училищното образование, предлагаща оптимални условия за удовлетворяване на растящото многообразие от социални, образователни и културни потребности в развитието на личността на всяко дете.