Керамика

Керамика

Керамика

Работилницата протича със забавно поднесена демонстрация по темата и обяснение. В процеса на работа ръководителят помага и насърчава децата индивидуално. Практикува се и грънчарство.

   Накрая на всеки урок има готово глинено произведение с което всеки може да се снима и похвали.

Заниманията с естествени материали, каквато е глината с нейната топлина, въздействат терапевтично по най-естествения и земен начин върху човека. В ателието ще се осъществят дейности като:

  • Изработване на плочки с отпечатък
  • Градени и изрязани съдове
  • Фигурки от глина и пластики
  • Точене, гравиране, шарене

Защо да изберете керамиката?

•        Керамиката е пластично изкуство, което развива въображението, прави ни по-спокойни, учи ни на търпение и сръчност. Помага ни да изразяваме своите мисли и чувства по един нетрадиционен начин, кара ни да се чувстваме създатели на нещо ново и изцяло наше.

•        Децата, които се учат да работят с глина се научават да се стремят към съвършеното, към изящното и красивото. Всяко докосване до глината е стремеж да го направиш по-гладко или грапаво, по-високо или ниско , по-равно, по-красиво.

•        Когато работим с глина ние сме искрени, глината има свойството да носи отпечатъка на нашите настроения, и вече готовата пластика, съдче или пано, остават скъп спомен за нас, за родителите  и  детството. Възможност  за пластично изразяване на художествена идея.