• Нашата мисия
  Център за подкрепа за личностно развитие - Троян
  Нашата мисия
  Ние работим за изграждане на система на общо образование, която позволява обучението на деца, независимо от тяхното физическо, интелектуално, социално, емоционално, лингвистично или друго състояние, като почива на факта, че училището образова чрез познание, умения, общуване и преживяване и е призвано да развива личности, а не само знаещи същества.
 • Ние предлагаме:
  Център за подкрепа за личностно развитие - Троян
  Ние предлагаме:
  Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни потребности и интереси на всяко дете и на всеки ученик. В ЦПРЛ - Троян всяко дете може да намери място, където да развие своето хоби и да формира умения, оставащи за цял живот.
 • Шошковата къща
  Център за подкрепа за личностно развитие - Троян
  Шошковата къща
  "Шошковата къща" е старинна къща, построена през Възраждането. Тя е напълно реставрирана и е превърната в Детски творчески център. Името си получава от художника Иван Шошков, живял на това място. С промяната в Закона за предучилищно и училищно образование днес тя е Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР).
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

ЦПЛР – Троян организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и осигурява обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Децата се обучават в естетически издържана обстановка от квалифицирани преподаватели, под чието ръководство печелят престижни награди в национални и международни състезания.

 

Проекти

Etwinning проект "Български народни занаяти с текстил"

Etwinning проект "Български народни занаяти с текстил"

Проектът „Български народни занаяти с текстил“ има за цел да запознае деца от подготвителни групи на територията на община Троян с български народни занаяти. Ученици (от I до IX клас) от школа по приложна креативност „Работилница-творилница“ при Център за подкрепа за личностно развитие-Троян (ЦПЛР-Троян) ще представят на децата от детски градини „Осми март“ и „Буковец“ художествен плъст, тъкане и българска бродерия.

Научи повече
Проект по изобразително изкуство и приложна креативност "Цветни фантазии"

Проект по изобразително изкуство и приложна креативност "Цветни фантазии"

НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие” – 2020.Модул „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми“

Научи повече