Etwinning проект "Български народни занаяти с текстил"

Etwinning проект "Български народни занаяти с текстил"

Etwinning проект "Български народни занаяти с текстил"

Практическите задачи по проекта са свързани с изработване на изделия за всеки представен занаят и имат за цел не само да дадат възможност на всяко дете, включено в проекта да се докосне до занаята, но и да развие творческите му способности и въображение. Заключителна изложба по проекта с изработените изделия ще накара малките творци да се почувстват значими.

Очаквани резултати:

Познания по теми за трите дейности, за материалите, използвани при тях и техники за изработване, съобразени с възрастовите особености на децата;

Умения за: да използват наличните материали - найлон с мехурчета, шаблони, заготовка, вълна и вълнени конци, сапунен разтвор и др.